Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 174-МИ
Костенец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на замяна в състава на член на СИК 232500016 от ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за кмет на кметство с. Костенец, втори тур, на 03.11.2019 г. в община Костенец

В ОИК - Костенец е постъпило писмо с вх. № 203/ 31. 10. 2019 г.  от Йордан Кирилов Ангелов– упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“ относно замяна в състава на член на СИК 232500016 от ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за кмет на кметство  с. Костенец, втори тур на 03.11.2019 г. в община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5 от Изборния кодекс, Решение № 1029 -МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и Решение №113-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Костенец,

          ОИК – Костенец, 

 

 

Р Е Ш И :

 

1.ДОПУСКА ЗАМЯНА на членовете в състава на СИК № 232500016 - с. Костенец, в Община Костенец, както следва:

2.ОСВОБОЖДАВА:  Веска Петрова Шопниколова, ЕГН ********** като член на СИК № 232500016 - с.  Костенец и анулира издаденото удостоверение.

3.НАЗНАЧАВА: Любомир Калинов Димов, ЕГН ********** за член на СИК № 232500016 - с. Костенец в Община Костенец и издава съответното удостоверение за назначаване на член на СИК, съгласно Приложение № 20-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 31.10.2019 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения