Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 183-МИ
Костенец, 02.11.2019

ОТНОСНО: Изменение в състава на СИК при произвеждане на втори тур, насрочен за 03 ноември 2019 година в община Костенец

В ОИК Костенец е постъпило предложение с входящ № 217/ 02.11.2019г. от общия регистър на ОИК Костенец, от ПП “ГЕРБ"представлявана от общински ръководител Йордан Кирилов Ангелов,  относно изменение в състава на СИК за произвеждане на втори тур на 03 ноември 2019 г. за следната промяна : Лицето Калоян Руменов Благоев , ЕГН ******** , назначен на длъжност секретар в СИК 232500020, да бъде заменен с  лицето Михаела Калоянова Благоева, ЕГН ********, на длъжност секретар в СИК 232500020.

 

На основание чл. 85, ал. 4, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  от ИК,

 

ОИК Костенец:

 

 

РЕШИ:

 

1.Освобождава  Калоян Руменов Благоев , ЕГН ******** , назначен на длъжност секретар в СИК 232500020 и анулира издаденото удостоверение.

2.Назначава Михаела Калоянова Благоева , ЕГН ******** , на длъжност секретар в СИК 232500020, ********  и  издава съответното удостоверение.

 

 

Настоящото подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения