Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 175-МИ
Костенец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Изменение на диспозитива на решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кмет на община и кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Със свои решения ОИК – Костенец с номера от 166 до 170 включително е определила резултатите от изборите за кмет на община и кметове на кметства от 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 459, ал. 1 от ИК тези актове на Общинска избирателна комисия Костенец могат да бъдат обжалвани в седем дневен срок пред Административен съд - София област, от обявяване на решението, което обстоятелство не е отразено в техния диспозитив.

 

 

На основание чл.87, ал.1,  т.1 от Изборния кодекс, ОИК - Костенец

 

РЕШИ:

  

Изменя диспозитива на решенията за определяне на резултатите от изборите за кмет на община и кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. с номера от 166 до 170 включително, като указва, че на основание чл. 459, ал. 1 от ИК, същите могат да бъдат обжалвани в седем дневен срок пред Административен съд-София област,  от обявяването им.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения