11.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10,00 ч. на 11.11.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

04.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16,30 ч. на 04.11.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

29.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 07,00 ч. на 29.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16,00 ч. на 28.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

27.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 15,00 ч. на 27.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

26.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 15,00 ч. на 26.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

23.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 24.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

21.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 14,30 ч. на 21.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

18.10.2023

OБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД

ОИК Костенец, уведомява членовете на СИК, че на посочените по - долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting.

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

 

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 333 037 192 38

 Passcode: oNnNc2

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 315 301 573 022

 Passcode: 4wopM2

 

3.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 322 663 598 199

 Passcode: SX3fg2 

 

 

18.10.2023

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Общинска избирателна комисия Костенец ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Костенец на 22.10.2023 г. в големия салон на НЧ „Прогрес 1907“ Регистрирането на участниците в обучението ще започне в 09:30 часа, а самото обучение непосредствено след приключване на регистрацията, но не по-късно от 10:00 часа.

16.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 18.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

13.10.2023

Съобщение

Съгласно Заповед РД-04-631/02.10.2023 г. на кмета на община Костенец за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в община Костенец, ОИК - Костенец ви информира, че определените за гласуване секции са, както следва:

 

Секция №

Адрес

№ 232500003

гр. Костенец, ул. Св. Георги“ № 42       

Спортен комплекс „Бенковски“ – кафе сладкарница

№ 232500006

гр. Костенец, ул. ”Кирил и Методий” №5

ПГ „Георги Сава Раковски“ – кабинет по биология

№ 232500011

гр. Момин проход, Ул. ”Хр. Ботев” №23

НЧ “Гео Милев - 1954” - малък салон

№ 232500014

с. Костенец, ул. „Инчовица“ № 3

ОУ “Константин Костенечки” - кабинет по музика

 

Заявките за помощ в изборния ден се правят на телефон 07142 2308, в. 102 в Общинска администрация Костенец от 8.00 до 18.00 часа на 29.10.2023 г.

За определените избирателни секции ще бъде осигурено достъпно място за паркиране на автомобилите и ще бъдат изградени и поставени временни рампи от твърд материал.

11.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

10.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 13.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

09.10.2023

Съобщение

ОИК Костенец уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., че могат да представят списък на своите упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 28 октомври 2023 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа  - в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

Списъците на упълномощените представители се представят на технически носител в ексел формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно на упълномощения представител. списък

 

05.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Костенец до изборния ден,  чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа и  Приложение № 74-МИ от изборните книжа), на хартиен и електронен носител, подадено до 17.00 часа на 28 октомври 2023 г.

02.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 03.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 28.09.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

25.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 26.09.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

21.09.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, т.V. 18.1 партиите следва да представят предложенията си за кандидати за общински съветници и кметове на технически носител в ексел формат. 

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. Образецът може да бъде изтеглен ТУК

20.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 11,00 ч. на 20.09.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

19.09.2023

Определяне срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и за регистрация на кандидатски листи за кмет на община/ кмет на кметство в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 окт

Обявява прием на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. да се приемат от 19 септември 2023 г. до 26 септември 2023 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.09.2023

Образуване съставите на избирателните секции на територията на Община Костенец и брой членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври 2023г.

 Определя следния брой на членовете на всяка СИК, съобразно изискванията на чл. 92, ал. 4 от ИК, както следва:

 

2325 00 001 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 002 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 003 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 004 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 005 - СИК в състав от 7 члена;

2325 00 006 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 007 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 008 - СИК в състав от 7 члена;

2325 00 009 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 010 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 011 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 012 - СИК в състав от 7 члена;

2525 00 013 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 014 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 015 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 016 - СИК в състав от 9 члена;

2325 00 017 - СИК в състав от 7 члена;

2325 00 018 - СИК в състав от 7 члена;

2325 00 019 - СИК в състав от 7 члена;

 

Общ брой на секциите – 19

 

Общият брой на членовете на СИК е 159 души.

 

 Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Костенец е определено с Решение № 278-МИ от 12.9.2023г. на ЦИК и се извършва при спазване на изискванията на чл. 92, ал.6, от Изборни кодекс.

 

Общ брой на местата в СИК, между партиите и коалициите на територията на община Костенец :

Брой членове на СИК

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Коалиция „ПП-ДБ“

Партия „Възраждане“

Партия „ДПС“

Коалиция „БСП за България“

Партия „Има такъв народ“

159

40

36

23

22

19

19

 

 Общият брой на ръководните места и тяхното разпределение между партиите и коалициите:

 

Брой членове на СИК

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Коалиция „ПП-ДБ“

Партия „Възраждане“

Партия „ДПС“

Коалиция „БСП за България“

Партия „Има такъв народ“

57

16

15

9

9

5

3

 

16.09.2023

Проект за дневен ред на заседание на ОИК-Костенец за 18. 09. 2023

 

 1. Отстраняване на техническа грешка в решение № 14 -МИ OT 14.09.2023 г.- Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в община Костенец за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 2. Регистрация на партии, които са подали документите си за участие в местни избори 2023
 3. Образуване на избирателните секции на територията на Община Костенец и брой членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври 2023г.
16.09.2023

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс ОИК-Костенец свиква заседание на 18. 09. 2023 г. от 17.00 ч.

13.09.2023

Проект за дневен ред на заседание на ОИК-Костенец за 14. 09. 2023 г.

 1. Определяне номерата на изборните райони за изборите на общински съветници и за кметове на територията на община Костенец.  

 

 1. Поправка на техническа грешка в Решение 4-МИ /11. 09. 2023 г. на ОИК – Костенец

 

3.     Определяне на  юрист  и специалист / технически сътрудник / към ОИК - Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Възлагане на задължения и определяне на възнаграждение

13.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс ОИК-Костенец свиква заседание по предварително обявен дневен ред за 13.00 ч. на 14. 09. 2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на 4-ти етаж в сградатана Община Костенец.

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК КОСТЕНЕЦ

ОИК Костенец определя срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е от 13 септември 2023 г. – 9,00 ч.; за регистрация на инициативни комитети е от 12 септември 2023 г. - 9.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18 септември 2023 г. с краен час 17.00 ч.

Определя документи да се приемат всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Определя, когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК Костенец да дава указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайният срок за регистрация – 17.00 ч. на 18 септември 2023 г

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 88-МИ / 11.11.2023

  относно: : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 87-МИ / 04.11.2023

  относно: Определяне кои членове на ОИК – Костенец да предадат устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД на адрес: гр. София, ул. “Панайот Волов“ № 2

 • № 86-МИ / 04.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК-Костенец, които да представляват комисията по адм. д. № 1291 от 2023 г. пред Административен съд - София област.

всички решения