Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 176-МИ
Костенец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Изменение в състава на СИК при произвеждане на втори тур, насрочен за 03 ноември 2019 година в община Костенец

В ОИК Костенец е постъпило предложение с входящ № 209/ 01.11.2019г. от общия регистър на ОИК Костенец, от ПП“ГЕРБ“ представлявана от упълномощен представител Йордан Кирилов Ангелов,  относно изменение в състава на СИК за произвеждане на втори тур на 03 ноември 2019 г. за следната промяна : Лицето Албена Кирилова Рунева , ЕГН ******** , назначена на длъжност член в СИК 232500020, да бъде заменена с  лицето Калоян Руменов Благоев, ЕГН ********, на длъжност член в СИК 232500020.

На основание чл. 85, ал. 4, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  от ИК,

ОИК Костенец

 

  

РЕШИ:

 

 1. ОсвобождаваАлбена Кирилова Рунева , ЕГН ******** , назначена на длъжност член в СИК 232500020 и анулира издаденото удостоверение.
 2. Назначава Калоян Руменов Благоев , ЕГН ******** , на длъжност член в СИК 232500020, ********  и  издава съответното удостоверение.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал.2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 196-МИ / 19.02.2020

  относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

 • № 195-МИ / 19.02.2020

  относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

 • № 194-МИ / 18.02.2020

  относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения