Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 187-МИ
Костенец, 05.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа от ПП „ГЕРБ“

В ОИК-Костенец е постъпило заявление с  вх. № 221/04.11.2019г. от Мария Димитрова Иванова с което същата заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник, поради лични причини. С Решение № 167- МИ от 28.10.2019 г. на ОИК-Костенец, Мария Димитрова Иванова е обявена от ОИК Костенец за избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. С Решение № 186-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК-Костенец  Мария Димитрова Иванова е заличена от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение № 167-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Костенец.   Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в пълномощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“

Съгласно чл. 454, ал. 1 от ИК определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа се извършва според броя на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение  № 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Разпоредбата на чл. 454, ал. 6 от ИК урежда, че когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.  

 

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т.26 във връзка с чл. 454 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Костенец

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник Митко Георгиев Митев, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. 

 

Решението подлежи на обжалване по реда чл. 459, ал. 1 от ИК, в седем дневен срок пред Административен съд-София област,  от обявяването му.

 

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 05.11.2019 в 14:12 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения