Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Костенец, 05.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от ПП „ГЕРБ“

Постъпило е заявление с  вх.№ 223/05.11.2019г. на ОИК –Костенец от   Митко Георгиев Митев, с което същия заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник, поради лични причини и моли да бъде заличен от списъка на избраните общински съветници. С решение №  187-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК-Костенец, Митко Георгиев Митев е обявен от ОИК Костенец за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“

Правната последица, когато е налице отказ от встъпване в правомощия  е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 6, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат, а именно - според броят на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.  

 

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т.26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Костенец

 

Р   Е   Ш   И:

 ЗАЛИЧАВА Митко Георгиев Митев от списъка на общинските съветници, обявен за избран с решение № 187-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК Костенец.

      Решението подлежи на обжалване по реда чл. 459, ал. 1 от ИК, в седем дневен срок пред Административен съд-София област,  от обявяването му.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 05.11.2019 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения