11.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10,00 ч. на 11.11.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

04.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16,30 ч. на 04.11.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

29.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 07,00 ч. на 29.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16,00 ч. на 28.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

27.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 15,00 ч. на 27.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

26.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 15,00 ч. на 26.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

23.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 24.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

21.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 14,30 ч. на 21.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

18.10.2023

OБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД

ОИК Костенец, уведомява членовете на СИК, че на посочените по - долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting.

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

 

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 333 037 192 38

 Passcode: oNnNc2

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 315 301 573 022

 Passcode: 4wopM2

 

3.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Линк за присъединяване към обучението:

 Click here to join the meeting

 Meeting ID: 322 663 598 199

 Passcode: SX3fg2 

 

 

18.10.2023

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Общинска избирателна комисия Костенец ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Костенец на 22.10.2023 г. в големия салон на НЧ „Прогрес 1907“ Регистрирането на участниците в обучението ще започне в 09:30 часа, а самото обучение непосредствено след приключване на регистрацията, но не по-късно от 10:00 часа.

16.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 18.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

16.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 18.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

13.10.2023

Съобщение

Съгласно Заповед РД-04-631/02.10.2023 г. на кмета на община Костенец за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в община Костенец, ОИК - Костенец ви информира, че определените за гласуване секции са, както следва:

 

Секция №

Адрес

№ 232500003

гр. Костенец, ул. Св. Георги“ № 42       

Спортен комплекс „Бенковски“ – кафе сладкарница

№ 232500006

гр. Костенец, ул. ”Кирил и Методий” №5

ПГ „Георги Сава Раковски“ – кабинет по биология

№ 232500011

гр. Момин проход, Ул. ”Хр. Ботев” №23

НЧ “Гео Милев - 1954” - малък салон

№ 232500014

с. Костенец, ул. „Инчовица“ № 3

ОУ “Константин Костенечки” - кабинет по музика

 

Заявките за помощ в изборния ден се правят на телефон 07142 2308, в. 102 в Общинска администрация Костенец от 8.00 до 18.00 часа на 29.10.2023 г.

За определените избирателни секции ще бъде осигурено достъпно място за паркиране на автомобилите и ще бъдат изградени и поставени временни рампи от твърд материал.

11.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

10.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 13.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

09.10.2023

Съобщение

ОИК Костенец уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., че могат да представят списък на своите упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 28 октомври 2023 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа  - в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

Списъците на упълномощените представители се представят на технически носител в ексел формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно на упълномощения представител. списък

 

05.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Костенец до изборния ден,  чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа и  Приложение № 74-МИ от изборните книжа), на хартиен и електронен носител, подадено до 17.00 часа на 28 октомври 2023 г.

02.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 03.10.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85 ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17,00 ч. на 28.09.2023 г., което ще се проведе в стая 36, намираща се на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - гр.Костенец с административен адрес: гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 88-МИ / 11.11.2023

  относно: : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 87-МИ / 04.11.2023

  относно: Определяне кои членове на ОИК – Костенец да предадат устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД на адрес: гр. София, ул. “Панайот Волов“ № 2

 • № 86-МИ / 04.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК-Костенец, които да представляват комисията по адм. д. № 1291 от 2023 г. пред Административен съд - София област.

всички решения