Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 171-МИ
Костенец, 29.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство- село Костенец, и начина на изписване на имената на допуснатите до участие във втори тур кандидати регистрирани за участие в местните избори, който ще се проведе на 03.11.2019г

След получаване на новия графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на кметство с.Костенец,  ОИК - Костенец  принтира образеца на бюлетината. След извършена проверка на същата ОИК - Костенец установи, че съдържанието и отговаря на изискванията на чл.422 от ИК.

            На основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК, и в изпълнение на  Решение №993-МИ от 07 септември 2019 год. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Костенец

 

Р Е Ш И :

 

  1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство село Костенец, Община Костенец (приложение № 1, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Костенец на 03.11.2019г. като приложението се подписва от присъстващите членове:

Председател: Александра Иванова Герева;Заместник - председател: Мария Пламенова Бахчеванова; Заместник - председател: Валентин Георгиев Стамов; Секретар: Руменка Петрова Паунова;

Членове:

 

Виктория Кирилова Станкова; Капка Йорданова Кацарова; Даниела Иванова Ангелова;Йорданка Любенова Величкова; Цветелина Милчова Бандрова;Радка Ангелова Кайтазова;Сашка Георгиева Хаджийска

Като всеки от посочените по- горе изписва името си собственоръчно и полага подпис, днес на дата 29. 10. 2019г. в 18:00ч.

 

 Приложение № 1 представлява неразделна част от протокола и не се обявява.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 29.10.2019 в 19:21 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения