Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
Костенец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Функциониране на подвижна избирателна комисия на втори тур на местни избори 2019 в Община Костенец.

В ОИК Костенец  е постъпило писмо с изх. № МИ-15-1285/30.10.2019 и с вх. № 201/30.10.2019г. от общия входящ регистър на ОИК- Костенец от Централна избирателна комисия за потвърждаване на функционирането на ПСИК на територията на община Костенец за втори тур от местни избори.

 

На основание чл. 87, ал.1, т.1  на Изборния кодекс и във връзка със заповеди на кмета на Община Костенец  РД-04-364/23.09.2019г. и РД-04-385/24.09.2019г., Писмо от кмета на община Костенец с изх. № 37-00-74/15.10.2019г. и Решение №  77-МИ/22.10.2019г. на ОИК Костенец:

 

Р Е Ш И :

 

1.Утвърждава функционирането на ПСИК 232500020 в изборите за кмет на кметство втори тур в с. Костенец на 03.11.2019г.

 

Настоящото решение да се сведе до знанието на кмета на община Костенец и началника на РУ Костенец.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал.2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 31.10.2019 в 14:21 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения