Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ
Костенец, 11.02.2020

ОТНОСНО: Обявяване на интернет страницата на ОИК - Костенец и на общодостъпно и видно място в община Костенец адрес за кореспонденция, телефон за връзка и e-mail на ОИК - Костенец

Във връзка с обявяване седалището на ОИК - Костенец, считано от 08.02.2020 г. , на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК, Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 год. на ЦИК, ОИК- Костенец,

 

 

Р Е Ш И :

 

 1. Определя седалище и адрес за кореспонденция на ОИК- Костенец, както следва: град Костенец, ул. „Иван Вазов“ 2, ет.4, стая 36, телефон за връзка 0877184278 и   e-mail на ОИК - Костенец  [email protected]   считано от 11.02.2020 г.,

 

 1. Определя следните места за обявяване решенията на ОИК - Костенец, а именно: на официалния сайт на комисията и на таблото в административната сграда на община Костенец, ет. 4, до стая № 36.

Решението да се обяви на таблото в административната сграда на община Костенец и публикува на сайта на ОИК – Костенец.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Снежана Ангелова Сандова

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 12.02.2020 в 13:22 часа

Календар

Решения

 • № 196-МИ / 19.02.2020

  относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

 • № 195-МИ / 19.02.2020

  относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

 • № 194-МИ / 18.02.2020

  относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения