Заседания

Заседание от дата 11.02.2020 от 19:00 часа.

Решения

№ 191-МИ / 11.02.2020

ОТНОСНО : Постъпило Уведомление за несъвместимост на общински съветници от г-н Иван Йорданов Банчев, в качеството му на председател на Общински съвет Костенец заведен с вх. № 228/04.02.2020г. в регистъра на ОИК - Костенец

№ 190-МИ / 11.02.2020

ОТНОСНО : Обявяване на интернет страницата на ОИК - Костенец и на общодостъпно и видно място в община Костенец адрес за кореспонденция, телефон за връзка и e-mail на ОИК - Костенец

Календар

Решения

  • № 197-МИ / 29.02.2020

    относно: График за дежурства във връзка с искане на заверени преписи от цялата административна преписка по Решение № 194-МИ/ 18. 02. 2020 г. от Административен съд – София област, във връзка с уведомление за несъвместимост на общински съветници Пламен Николаев Чолаков и Боян Спасов Генчев от Иван Йорданов Банчев - Председател на Общински съвет - Костенец, относно отстраняването им и писмо на ЦИК за изготвяне на график за дежурствата на ОИК – Костенец за срок от 3 /три/ месеца.

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

всички решения