Заседания

Заседание от дата 11.02.2020 от 19:00 часа.

Решения

№ 191-МИ / 11.02.2020

ОТНОСНО : Постъпило Уведомление за несъвместимост на общински съветници от г-н Иван Йорданов Банчев, в качеството му на председател на Общински съвет Костенец заведен с вх. № 228/04.02.2020г. в регистъра на ОИК - Костенец

№ 190-МИ / 11.02.2020

ОТНОСНО : Обявяване на интернет страницата на ОИК - Костенец и на общодостъпно и видно място в община Костенец адрес за кореспонденция, телефон за връзка и e-mail на ОИК - Костенец

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения