№ 135-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Замени и корекции на данни на лица в съставите на СИК от ПП „ГЕРБ“.

№ 134-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на работното време на Общинска избирателна комисия – Костенец на 18.10.2019г. във връзка с провеждане на обучение

№ 133-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е сигнал за нарушаване на чл.183,ал.5 от Изборния кодекс

№ 132-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило e постановление с отказ за образуване на досъдебно производство на Районна прокуратура Ихтиман, ведно с копия на материалите по преписката, за разглеждане от ОИК – Костенец по компетентност.

№ 131-МИ / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в назначението в състава на СИК №232500012, образувана на територията на община Костенец

№ 130-МИ / 15.10.2019

ОТНОСНО : : Изменение и допълване на Решение № 125- МИ/ 11.10.2019г. за назначаване на резервни членове на СИК по предложение на ПП „ГЕРБ“.

№ 129-МИ / 15.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на брой и формиране на единен номер на подвижна избирателна секция в Община Костенец.

№ 128-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на хартиени образци на протоколи за кмет на община Костенец, за общински съветници в община Костенец и кметове на кметства: с. Костенец, гр. Момин проход в изборите за общински съветници и кметове в Община Костенец на 27 октомври 2019 г.

№ 127-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК- Костенец за получаване на хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 126-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Замени и корекции на данни на лица в съставите на СИК от ПП „ГЕРБ“.

№ 125-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на резервни членове на СИК по предложение на ПП „ГЕРБ“.

№ 124-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Премахване на резервен член на СИК по предложение на ПП „ГЕРБ|“.

№ 123-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Замени и корекции на данни на лица в съставите на СИК от ПП „ДПС“.

№ 122-МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Заявление за оттегляне на подадена оставка за предсрочно прекратяване на пълномощията като общински съветник от кандидатската листа на ПП„ ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25.октомври 2015г. към Общински съвет- Костенец.

№ 121-МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение 116-МИ/04.10.2019. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник, следващият от кандидатската листа на ПП„ ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 120-МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции в община Костенец подходящи за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването.

№ 119-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Ред за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия Костенец, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 118-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 112- МИ/ 29.09.2019г. за одобряване графичните файлове с образци на бюлетините за общински съветници, кмет на община Костенец и кметове на кметство- село Костенец, град Момин проход , и начина на изписване на имената на партиите,коалициите и кандидатите в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ 117-МИ / 04.10.2019

ОТНОСНО : Изменение на решение №77-МИ/22.09.2019г. за формиране и утвърждаване единните номера, обхват и адреси на образуваните, съгласно Заповед № 37- 00- 40/ 09 09. 2019 г. на Кмета на Община Костенец Избирателни секции на територията на община Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 116-МИ / 04.10.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник, следващият от кандидатската листа на ПП„ ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения