№ 35-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на коалиции/местни коалиции, регистрирани в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 34-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, регистрирани в ОИК Костенец за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 33-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка на Решение № 25-МИ от Протокол № 5/12. 09. 2019 г. на ОИК – Костенец, относно регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на Кметство гр. Момин проход на 27. 10. 2019 г.

№ 32-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : : Регистрация на политическа партия „ВОЛЯ ” за участие в изборите за кмет на кметство гр. Момин проход в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 31-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ВОЛЯ ” за участие в изборите за кмет на кметство с. Костенец в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 30-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ВОЛЯ ” за участие в изборите за кмет на община в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 29-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ВОЛЯ ” за участие в изборите за общински съветници в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 28-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ ” за участие в изборите за кмет на кметство: гр. Момин проход, с. Костенец, с. Пчелин, с. Горна Василица в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 27-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ ” за участие в изборите за кмет на община в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 26-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ ” за участие в изборите за общински съветници в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 25-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство гр. Момин проход в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 24-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство с. Костенец в община Костенец на 27.10.2019г.

№ 23-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община в община Костенец на 27.10.2019г

№ 22-МИ / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници в община Костенец на 27.10.2019г

№ 21-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за потвърждаване на кметствата, в които ще се избират кметове на кметства в община Костенец в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 20-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера, обхват и адреси на образуваните, съгласно Заповед № 37- 00- 40/ 09.09.2019 год. на Кмета на Община Костенец 19 /деветнадесет / Избирателни секции на територията на община Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 19-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 18-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Проект на решение относно регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Костенец за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 17-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Проект на решение относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Костенец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 16- МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Изменение на решение № 2/07.09.2019г., т.5 на ОИК- Костенец

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения